Federació de Municipis de Catalunya
Fundació
Bona Pràctica
Fitxa sencera
 
SQV SMART PAE. Millores en l'accés als polígons industrials amb sostenibilitat
        

   
         
Categoria: Mobilitat
Subcategoria: Joventut
Data d'inici: 01-12-2015
Data de finalització: 31-12-2016

Província
Municipi
Nombre d'habitants
 Barcelona
Sant Quirze del Vallès
18994
 
Resum
SQV SMART PAE és una experiència adreçada a millorar l'accés als polígons d'activitat econòmica (PAE) de Sant Quirze del Vallès. Els problemes de accessibilitat entre l'estació de ferrocarrils i els polígons generen moltes dificultats, sobre tot als treballadors i ha estat una de les demandes més importats de les empreses.
El projecte, realitzat amb la col·laboració publico-privada, de l'Ajuntament, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Centre Tecnològic Eurecat opta per una modalitat de transport sostenible que consisteix en la instal·lació de bicicletes elèctriques a l'estació com a forma de transport energèticament eficient per distàncies curtes. Aquesta intervenció permet, als treballadors, arribar en transport públic(Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)i accedir als polígons amb un sistema de préstec de bicicletes. La pràctica que es va iniciar com a una prova pilot, i s'ha acabat consolidant dins l'oferta de serveis a les empreses del Centre de Desenvolupament Econòmic i Local.
 
Descripció de la pràctica
Context i motivacions per impulsar el projecte i situació prèvia a la iniciativa
Els orígens del projecte es poden emmarcar al voltant de les accions de l'Àrea de Promoció Econòmica durant l'any 2013. En aquell context, es buscava millorar la competitivitat dels polígons industrials del municipi on, Sant Quirze del Vallès, té 5 polígons d'activitat econòmica: Can Corbera, Can Canals, Can Feu, Can Torres i Can Llobet. Aquests reuneixen més 400 empreses en 1.513.579 m2. El municipi desenvolupa el projecte "SQ Polígons Actius" amb l'objectiu de conèixer amb exactitud la situació real en què es troben els Polígons d'Activitat Econòmica. L'objectiu d'això és dissenyar conjuntament, entre administració i teixit empresarial, accions per la millora i sostenibilitat d'aquests. En aquest projecte es realitza un estudi, per determinar l'estat de les instal·lacions, a través d'una enquesta a les empreses.

Aquest treball conjunt, en escoltar inquietuds i suggeriments, permet dotar de contingut al disseny de noves accions en benefici de la competitivitat. Els primers impactes del projecte "SQ Polígons actius" va ser el desplegament de la xarxa de fibra òptica i el desenvolupament de plans de mobilitat i va assentar, posteriorment, les bases del projecte "SQV SMART PAE" com a prova pilot. En aquest moment, a més, l'Ajuntament ja havia encarregat quatre estudis de mobilitat dels polígons i n'havia executat 2. En un context general a Catalunya, s'observen problemes en els polígons d'activitat econòmica pel que fa a telecomunicacions, mobilitat, associació públic-privada, eficiència energètica, etc. En aquest sentit, hi ha municipis que opten per la gestió intel·ligent de la tecnologia (SMART) i per la participació amb el teixit empresarial per a intervenir en aquests dèficits.

La problemàtica a intervenir del projecte se centra en els problemes de mobilitat entre l'estació de ferrocarrils i els Polígons d'Activitat Econòmica (PAEs) del municipi. Una de les demandes que s'observa amb les enquestes a les empreses era la de poder accedir en transport públic als mateixos llocs de treball. L'accessibilitat limitada, de la majoria de polígons de Catalunya, genera un mercat de treball disfuncional. No tots els treballadors hi poden accedir i, per tant, les empreses no compten amb tot el talent necessari. Donat el projecte de diagnòstic s'opta per desenvolupar una prova pilot de transport sostenible amb bicicletes elèctriques com a forma de transport energèticament eficient per distàncies curtes. Aquesta intervenció permet, als treballadors, arribar en transport públic (FGC) i accedir als polígons amb un sistema de préstec de bicicletes elèctriques.

 
Objectius de la pràctica
General
- Connectar els polígons d’activitat econòmica amb l’Estació.

- Millorar la mobilitat dels treballadors a les empreses i reduir els temps de desplaçament des de les estacions fins als polígons.

- Acceptació i ús de la bicicleta elèctrica com a mode energèticament eficient per a les distàncies curtes.
 

Diagnosi prèvia a la pràctica
 
Ens que ha realitzat la diagnosi Tipus de diagnosi Participació d'actors Tipus d'ens
 Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM SL) Externa Participativa Empresa
descripció

 
Població objectiu i abast territorial (districte, barri, etc.)
La població objectiu general són les empreses i treballadors/res dels PAE de Sant Quirze del Vallès. Com es tracta d’una prova pilot, el projecte, ha estat aplicat a 16 empreses de diversos polígons del municipi.
 
Vinculació amb altres programes o actuacions
El projecte està vinculat a les accions de promoció econòmica del municipi. En aquest sentit, i com ja s'ha esmentat, està vinculat amb el projecte “SQ Polígons actius” perquè és el marc on s'encabeixen les accions destinades a la millora integral dels polígons.
 
Implementació
Fases i principals línies d'actuació
El projecte opta per una prova pilot per poder comprovar el funcionament i durabilitat de les bicicletes i els seus components, principalment les bateries. A més, es pretén que el projecte pilot esdevingui un pla final on se sumin empreses interessades participant en el finançament. L'impuls del projecte va anar a càrrec de l'àrea del Servei a l'Empresa que ha estat l'encarregada de planificar el treball amb els diferents actors del projecte i l'establiment dels compromisos de cadascun d'ells. La responsable del Servei a l'Empresa, el responsable de la divisió de vehicle elèctric d'EURECAT, i el Responsable de l'oficina Tècnica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fan el seguiment de l'execució al llarg del projecte.

Aquests tres actors signen un conveni per deixar establerts els compromisos de cada un:

-L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és qui adquireix les 5 bicicletes des d'una empresa derivada del centre EURECAT. L'Ajuntament és l'encarregat de cercar el màxim volum d'usuaris potencial amb l'objectiu finalista de mantenir permanentment assignat l'ús de cada bicicleta. Aquest disposa un punt de recollida de peticions d'usuaris interessats i és el responsable de les adjudicacions i el control. L'Ajuntament, també, és l'encarregat de la campanya de comunicació per tal d'arribar a escala interna i externa del municipi.

-Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya cedeix la zona destinada a l'aparcament de les bicicletes i als components i equips de recàrrega a l'estació, així com el subministrament elèctric. FGC també analitzarà accions per a incrementar la seguretat en la zona de l'aparcament de bicicletes que no suposin inversions monetàries o un increment dels seus costos d'explotació.

-EURECAT posa a disposició els recursos pel seguiment i l'assessorament tecnològic. Es pretén que l'actor, en el marc del manteniment, identifiqui reptes tècnics, plantegi solucions i proposi millores de funcionament. L'actor s'encarrega, també, de la part de seguiment i de l'avaluació del projecte.

L'execució del projecte ha comptat amb les següents accions:

-En primer lloc, s'ha portat a terme una fase d'explicació del projecte a l'Associació de Propietaris i Empresaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès. Per garantir l'èxit del projecte, la fase divulgativa era fonamental per tal de sumar les empreses que hi acabarien participant. S'ha optat per diverses accions de difusió entre les empreses de l'entorn que es detallaran en apartats següents.

-Un cop es tenen clares les empreses que participen en la prova pilot cal tenir en compte les característiques d'aquestes on, principalment, conèixer les ubicacions i mides d'aquestes així com planificar la col·laboració amb l'ajuntament. La prova pilot compta amb les 5 bicicletes pel que la distribució s'ha gestionat en torns d'ús cada 4 mesos. Les bicicletes se cedeixen, aleshores, temporalment a les empreses i des de promoció econòmica es controla el retorn i entrega. Aquesta àrea també s'encarrega de recollir les opinions de les empreses per tal de portar a terme una valoració global del projecte energèticament eficient per a les distàncies curtes.Actors que hi han intervingut
Nom Tipus Fase en la qual intervé Tipus d'intervenció
 Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Sant Quirze del Vallès Entitats i associacions  Més d'una fase Col·laborador
 Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT) Entitats i associacions  Més d'una fase Presta el servei (gestor)
 Diputació de Barcelona Administració local  Implementació Recursos financers (finançador)
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Empresa  Més d'una fase Presta el servei (gestor)
 Servei a l'Empresa de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Administració local  Totes Totes


Recursos econòmics
Total euros per període
48.958,82 €

Característiques generals del finançament (períodes, tipus...):
- 9.010.73 € en despeses de branding publicitat i desplegament pla de comunicació.
- 4.500 € en despeses de compra bicicletes elèctriques.
- 35.448,09 € en dedicació Personal: Responsable, tècnica, administratiu Servei a l'Empresa, i tècnic de Comunicació.


Llista de recursos econòmics

Nom de l'ens Modalitat de l'aportació Període de finançament Quantitat  
Des de Fins a
Diputació de Barcelona Subvencions públiques  01-12-2015   31-12-2016   24000   
FGC Fons propis  01-12-2015   31-12-2016   10000   
EURECAT Fons propis  01-12-2015   31-12-2016   10000   
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Fons propis  01-12-2015   31-12-2016   24958,82   
Recursos humans
- Els principals recursos humans utilitzats són aquells vinculats al treball de l'ajuntament i als serveis de promoció publicitària contractats.
- També és rellevant la necessitat de Tècnics d'Eurecat pels treballs de manteniment de les bicicletes elèctriques.


Altres recursos
- 5 bicicletes elèctriques.
- Zona destinada a l'aparcament de bicicletes.
- Equips de recàrrega de les bateries.


Normes i mecanismes de participació implementats
La pràctica respon a una diversa participació d'actors. En primera instància és un projecte basat en la mateixa demanda de l'associació d'empresaris sobre la mobilitat als polígons i el projecte es dissenya en participació amb aquesta associació d'empresaris. Fruit d'això, opta per una intervenció que demana la participació tant de beneficiaris en l'ús del mode de transport com de diversos actors en la gestió del projecte. La intervenció s'acaba portant a terme amb la participació d'actors públics i privats per la seva posada en funcionament.
 
Resultats
Descripció dels productes assolits
D'ençà de la posada en marxa de la prova pilot:

- 15 empreses han utilitzat el sistema.
- 5 bicicletes han funcionat pels desplaçaments en torns de 4 mesos durant un any.
- S'han recorregut els següents quilòmetres:

POLÍGONS/DISTÀNCIES:
Can Torras: 3 Km X 2 (anar i tornar)
Can LLobet:1 Km X2 (anar i tornar)
Can Casablanques: 2 Km X2 (anar i tornar)
Can Canals: 1 Km X2 (anar i tornar)
Can Feu: 1,5 Km x2 (anar i tornar)

- 480 km recorreguts per la bicicleta 35
- 540 km recorreguts per la bicicleta 36
- 630 km recorreguts per la bicicleta 37
- 420 km recorreguts per la bicicleta 38
- 420 km recorreguts per la bicicleta 39

Total aproximat de quilòmetres recorreguts per les 5 bicicletes: 2.500 Km.
 
Documentació produïda (informes, memòries, projectes, material de difusió...)  
Nom Tipus Data Disponibilitat Documentació adjunta
Avaluació Memòria  2017 Consultar ens 
Retolació, logo i materials de promoció (tòtems i lones) 2 Retolació i publicitat  2016 Sí disponible  cartell 2.pdf
Informe memòria Memòria  2016 Sí disponible  informe.pdf
4 diagnosis de mobilitat de 4 polígons Diagnosi  2016 Consultar ens 
Retolació, logo i materials de promoció (tòtems i lones) 1 Retolació i publicitat  2016 Sí disponible  cartell 1.pdf
Difusió de la pràctica
Com s'ha esmentat la campanya de comunicació era una de les accions principals del projecte. Per a donar a conèixer el projecte a l'Associació d'empreses, la Responsable del servei va assistir a la reunió de la junta del mes de Gener i la tècnica de promoció econòmica va comunicar a la resta d'empreses mitjançant visites personalitzades i correus informatius a tota la base de dades, premsa i informació a les xarxes socials, etc.

Es va portar a terme un procés de definició de la marca juntament amb l'empresa proveïdora escollida per a desenvolupar el logo. Un cop definida la marca, la tècnica de comunicació es va concretar en quins suports i materials es donaria la informació del SQV Smart PAE, encarregant la confecció d'un tríptic, uns tòtems per les entrades dels polígons i unes lones pel tancat de les bicicletes a l'estació, així com un adhesiu identificatius per a les 5 bicicletes.

Per la singularitat d'aquest projecte es va creure oportú destinar recursos a fer branding. És a dir, a crear una marca/logo del SQV Smart PAE per identificar el projecte. S'adjunta exemplars identificatius de la marca.


Reconeixements i presentacions
La prova pilot a rebut atenció de diversos mitjans de comunicació i, a més, ha estat presentada a:

- 1ª Jornada Impuls Polígons – Connectem l'Associacionisme Empresarial de dijous 22 d'octubre de 2015.
- Smart City Expo World Congress, a l'stand d'EURECAT. Catalunya Radio va enregistrar una mica d'entrevista i es pot escoltar al podcast:

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/som-el-que-fem-bicicletes-electriques-per-anar-a-treballar/audio/920892/


Impacte
En tractar-se d'un projecte pilot els seus principals impactes es relacionen amb les impressions que porten a desenvolupar un pla posterior. Aquesta ha estat una prova pilot que ja es pot garantir que l'any 2017 tindrà continuïtat per la bona acceptació que ha tingut entre les empreses. A data de finalització de la prova pilot, el projecte continuarà amb altres empreses que utilitzaran les bicicletes en torns i ja hi ha empreses que decideixen sumar-se al projecte futur i inverteixen en funció del nombre de bicicletes que necessitaran. En el marc del projecte paraigües, a més, es preveu altres accions que se sumen al projecte com la construcció de carrils bici.

- A gener del 2017, i a l'espera de més impactes, dues empreses se sumen a la continuïtat del projecte invertint en la compra de bicicletes pels seus treballadors: L'empresa Europochette les adquireix a finals de 2016 i l'empresa Javier Simorra l'any 2017.

El projecte calcula altres impactes mediambientals que hagi pogut tenir com també culturals en l'acceptació i ús de la bicicleta elèctrica, com a mode energèticament eficient per a les distàncies curtes, element visible com a conseqüència que empreses se sumin al pla futur. Es destaca també que d'altres poblacions veïnes com Rubí, Sabadell i també Santa Perpètua de la Mogoda s'han interessat pel projecte per aplicar-lo si s'escau en els seus municipis.


 
Avaluació
Tipus Interna 
Ens EURECAT
 
Principals conclusions
Observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials
Es considera que, en relació als objectius, aquests han estat assolits. S'ha aconseguit connectar l'estació amb els polígons d'una forma diferent i hi ha hagut avenços en el temps de mobilitat d'aquests treballadors. El projecte, a més, ha creat expectació entre altres municipis que n'han vist les fortaleses i ha contribuït a posicionar a Sant Quirze del Vallès entre el seu teixit productiu com un municipi impulsor d'una mobilitat sostenible. Aquests impactes en municipis i empreses donen efecte de canvis en l'acceptació de l'ús de la bicicleta com a mitjà eficient per a distàncies curtes.
Punts forts de la pràctica
Els principals punts forts es refereixen a la col·laboració entre actors públic i privats com a la idea del projecte innovadora. Aquestes característiques en polígons industrials no té precedents.
Punts dèbils de la pràctica
El principal punt feble es relaciona amb que L'Ajuntament no pot fer una inversió superior en bicicletes. Caldria que les empreses vagin apostant per aquesta inversió. Entren els impactes es comenta la importància que en el projecte posterior les empreses se sumin i inverteixin en la compra de bicicletes. De fet, la col·laboració entre escala pública i privada es considera un factor fonamental. A més, cal tenir en compte que aquesta normalització de la bicicleta topa amb canvis culturals de comportament. En aquest sentit, hi ha la dificultat, de la mateixa manera que altres iniciatives ambientals, que els canvis de mentalitat són lents.
Propostes de millora de la pràctica
Pot haver propostes de millora tècniques. En aquest sentit, es pot aplicar millores a la bicicleta com podria ser llum i compte quilòmetres.
Possibilitats de realitzar la pràctica a altres àmbits o entitats
La transferibilitat del projecte és parcial ja que, depèn molt de la situació del polígon industrial de cada municipi, dels problemes determinats d'aquest i de les conclusions de les diagnosis de mobilitat. Tot i això, les problemàtiques de mobilitat dels polígons d'activitat econòmica no són una excepció de pocs municipis. La intervenció que es proposa de Sant Quirze del Vallès, són exemples d'accions efectives i plausibles a la problemàtica que a més no són difícils d'aplicar. En aquest sentit, tot i ser parcial, la transferibilitat pot ser perfectament replicable.
 
 
Per a més informació
Persona de contacte Sònia Bartrés Sanuy  Càrrec Responsable del Servei a l'Empresa
 
Ens Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Adreça electrònica sonia.bartres@santquirzevalles.cat
 
Telèfon / Fax 93 7216800 extensió 4106 Lloc web www.santquirzevalles.cat
 
Adreça Plaça de la Vila, 1 09192 Sant Quirze del Vallès